Aslı ÖZBEK

1984 yılında Ankara’da doğdu. 2008 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında aynı bölümde “Kentsel Bir Patoloji Kayıp Mekan” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. 2008-2012 yılları arasında özel sektörde çeşitli yarışma ve uygulama projelerinde görev aldı. 2012-2019 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Yapıhane bünyesinde profesyonel mimarlık çalışmalarını sürdürürken TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Mimari Tasarım Stüdyosu yürütücülüğü yaptı. 2019 yılından bu yana TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak Mimari Tasarım Stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Katıldığı ulusal yarışmalarda çeşitli derecelerde ödülleri bulunmaktadır.

Nihat EYCE

1984 yılında Konya’da doğdu. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılında aynı bölümde “Çağdaş Mimarlıkta Mekân, Yer ve Mekânsallık Tartışmaları” başlıklı tezi ile yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı’nda çalışmalarına devam etmektedir. 2007-2012 yılları arasında özel sektörde çeşitli yarışma ve uygulama projelerinde görev aldı. 2012 yılından beri kurucu ortağı olduğu Yapıhane bünyesinde profesyonel mimarlık çalışmalarını sürdürürken TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak Mimari Tasarım Stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Katıldığı ulusal yarışmalarda çeşitli derecelerde ödülleri bulunmaktadır.